Farma Hiadlovský

Mliečna farma – BRAUNVIEH, Ľupčianska 18, 976 13  Slovenská Ľupča

Tel.: 0944 46 50 45